Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser Byggenæringen genererer mye avfall, og både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag er byggematerialene stort sett nye og dessuten i høy grad lagd av jomfruelige råvarer.