Produkthefte Lettklinkerblokker
Produkthefte Mur- og pussmørtler
Murmørtelguide Tillegg til produkthefte om mur- og pussmørtler
Produkthefte Elementskorsteiner
Anvisning M1 Tegl og teglmurverk Materialegenskaper
Anvisning M2 Blokk av blokkmurverk
Anvisning M5 Puss og maling. Materialegenskaper og anvendelse. Beskrivelsestekster etter NS 3420-N5, 3. utgave 1999
Anvisning M6 Porebetong. Blokk av blokkmurverk. Materialegenskaper
Anvisning M7 Keramiske fliser. Materialegenskaper
Anvisning M8 Lim og festemasser for keramiske fliser. Fugemasser og fugeprofiler
Anvisning P1 Skallmurvegger og diafragmavegger
Anvisning P2 Murte forblendinger
Anvisning P4 Mål, forband og buer
Anvisning P5 Puss på isolasjon og flater
Anvisning P6 Rehabilitering og vedlikehold av murte fasader
Anvisning P8 Massive yttervegger
Anvisning P10 Etterforankring av skallurvegg og murte forblendinger
Anvisning P11 Skorsteiner og ildsteder
Anvisning P13 Renhold og vedlikehold av keramiske fliser. Metoder, midler og utstyr
Anvisning P14 Flislagte betongelementdekker
Anvisning P15 Våtrom i mur og betong
Anvisning S1-1 Dimensjonering av murvegger påkjent av horisontal last Del 1 Teorigrunnlag
Anvisning S1-2 Dimensjonering av murvegger påkjent av horisontal last Del 2 Diagrammer
Anvisning S2 Dimensjonering av uarmerte murvegger påkjent av vertikal belastning
Anvisning S3 Dimensjonering av murte overdekninger (bjelker)