Anvisning P6 Rehabilitering og vedlikehold av murte fasader
State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY This report is a state-of-the-art analysis for nearly zero energy buildings in Norway.
Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker En stor mengde av boligblokkene fra 1980- og 1990-tallet vil snart trenge rehabilitering.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data Public-private cooperation for improved climate adaptation