State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY This report is a state-of-the-art analysis for nearly zero energy buildings in Norway.
Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker En stor mengde av boligblokkene fra 1980- og 1990-tallet vil snart trenge rehabilitering.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data Public-private cooperation for improved climate adaptation
Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte Rapporten oppsummerer prosjektet VIRKSOMT, som har undersøkt byggesektorens rolle i det grønne skiftet og hvordan byggesektoren kan bidra til å nå nasjonale klimamål.
30 tonns utslippsfri gravemaskin Teknologistatus, kartlegging og erfaringer
Impact of Climate Change on Infrastructure in Longyearbyen Case Study of Pile Foundations on Sloping Terrains