Trinnfri og robust Overganger mellom ute og inne som oppfyller krav i TEK10
Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene?
Universell utforming som pådriver for boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming Hvordan er arkitektenes spillerom for å skape gode, nye boliger, med universell utforming integrert i det arkitektoniske konseptet?
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim Bolig og integrering er sentrale elementer i utvikling av inkluderende byer og nabolag. Likevel er det slik at mange botilbud for personer med behov for tilrettelegging og sentre med omsorgstilbud samlet på ett sted kan føre til at kun noen få oppfatter et område som attraktivt. I denne rapporten presenterer vi resultater fra en undersøkelse om synergier mellom ulike bo- og omsorgstilbud i en bydel i Trondheim: hvordan samspillet kan bli enda bedre og hvordan helse- og velferdssentre kan bli gode møteplasser og fungere som sosiale nav i et nabolag. Prosjektet er utført i samarbeid med Trondheim kommune og er finansiert av Husbanken.
Lys, farge og luminanskontrast Erfaringer fra prosjektering og bruk