Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.
 kr 399,00
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim
Lys, farge og luminanskontrast Erfaringer fra prosjektering og bruk
Internevaluering av skoleanlegg Fokus på funksjonelle og estetiske sider
Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE-evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1
Er smått alltid godt i demensomsorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens