Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.
 kr 399,00
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim Bolig og integrering er sentrale elementer i utvikling av inkluderende byer og nabolag. Likevel er det slik at mange botilbud for personer med behov for tilrettelegging og sentre med omsorgstilbud samlet på ett sted kan føre til at kun noen få oppfatter et område som attraktivt. I denne rapporten presenterer vi resultater fra en undersøkelse om synergier mellom ulike bo- og omsorgstilbud i en bydel i Trondheim: hvordan samspillet kan bli enda bedre og hvordan helse- og velferdssentre kan bli gode møteplasser og fungere som sosiale nav i et nabolag. Prosjektet er utført i samarbeid med Trondheim kommune og er finansiert av Husbanken.
Lys, farge og luminanskontrast Erfaringer fra prosjektering og bruk
Internevaluering av skoleanlegg Fokus på funksjonelle og estetiske sider
Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE-evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1
Er smått alltid godt i demensomsorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens