Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk?
kr 300,00
Småhusområder Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet
kr 420,00
Byen som symbolsk rom Bypolitikk, stedsdiskurser og gentrifisering i Gamle Oslo
kr 485,00
Lett kommunalteknikk Lett kommunalteknikk reduserer kostnader og bevarer miljøet ved framføring av vann- og avløpsledninger i grunnen.
kr 390,00
BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt.
Byggeskikknøkkelen Byggeskikknøkkelen - et samordningsverktøy innen temaene estetikk og byggeskikk
Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper Rapporten sammenfatter resultatene fra forskningsprosjektet BEVISST.
Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak.