Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk?
 kr 300,00
Småhusområder Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet
 kr 420,00
Lett kommunalteknikk Lett kommunalteknikk reduserer kostnader og bevarer miljøet ved framføring av vann- og avløpsledninger i grunnen.
 kr 390,00
BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt.
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim Bolig og integrering er sentrale elementer i utvikling av inkluderende byer og nabolag. Likevel er det slik at mange botilbud for personer med behov for tilrettelegging og sentre med omsorgstilbud samlet på ett sted kan føre til at kun noen få oppfatter et område som attraktivt. I denne rapporten presenterer vi resultater fra en undersøkelse om synergier mellom ulike bo- og omsorgstilbud i en bydel i Trondheim: hvordan samspillet kan bli enda bedre og hvordan helse- og velferdssentre kan bli gode møteplasser og fungere som sosiale nav i et nabolag. Prosjektet er utført i samarbeid med Trondheim kommune og er finansiert av Husbanken.
Byggeskikknøkkelen Byggeskikknøkkelen - et samordningsverktøy innen temaene estetikk og byggeskikk
Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper Rapporten sammenfatter resultatene fra forskningsprosjektet BEVISST.
Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak.