Innføring i byggereglene Gjeldende byggeregler – samlet i én bok
kr 390,00
ACES Archaeology and Construction Engineering Skills Veileder i utbygging for arkeologer og arkeologi for byggebransjen.
Systematisering av erfaringer med passivhus – oppfølging Nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
Faglig underlag for NS 3701:2012 Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygninger