Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft
 NOK 290,00
Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne
 NOK 290,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
 NOK 399,00
LECO Thermo-active Ceilings & Free Cooling Using free cooling in combination with thermo-active ceilings for integrated heating and cooling
 NOK 290,00
Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
 NOK 399,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 NOK 1070,00
Alt om flislegging Alt om fliser, flistyper, materialer, underlagskonstruksjoner, planlegging og utførelse.
 NOK 549,00
Trehus - figursamling for byggeplass Utvalgte figurer fra Trehus
 NOK 499,00
Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag. Delrapport fra prosjektet "Comfort properties of timber floor constructions"
 NOK 290,00
Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade. Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim
 NOK 290,00
Lag rom i kjelleren - fuktsikre løsninger Velg riktige, fuktsikre løsninger når du skal innrede kjelleren.
 NOK 399,00
Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering Målsettingen med anvisningene er at lydegenskapene i etasjeskillene i størst mulig grad skal tilsvare det som oppnås i boligblokker av betong.
 NOK 390,00
Bade- og svømmeanlegg Bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg
 NOK 499,00
Utforming av parapetbeslag Nye løsninger og anbefalinger for parapetbeslag i områder med store klimapåkjenninger
 NOK 390,00
Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS) Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner, samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging.
 NOK 390,00
Utforming av vassbrettbeslag Skader på sålbenk- og vannbrettbeslag utgjør en tredjedel av alle beslagsakene Byggforsk har analysert.
 NOK 390,00
Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Ved utbyggingen av Gardeleiren (1981–1985) ble det utført en rekke klassiske bygningsmessige feil.
 NOK 390,00
Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon Et godt underlag for prosjektering av fasadesystemer med puss på isolasjon
 NOK 390,00
LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg Casestudie: Hagaløkkveien 28 i Asker
ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig Et FoU-prosjekt mellom Jardarhus AS og SINTEF Byggforsk støttet av Innovasjon Norge
A guide to dayligthting and solar shading systems at high latitude A guide to dayligthting and solar shading systems at high latitude
Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt
Maling og beis for trefasader Maling og beis for trefasader Sammensetning og helse- og miljøegenskaper
Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer
Limsystemer for limtre og sponplater Limsystemer for limtre og sponplater Sammensetning og miljøegenskaper
Tetteløsninger rundt vindu - Regntetthet Tetteløsninger rundt vindu - Regntetthet
Retningslinjer for forankring av prefabrikkerte elementer i tre (TES-elementer) til fasader ved oppgradering Rapporten viser retningslinjer for forankring av isolerte trebaserte fasadeelementer (TES-elementer) til eksisterende bygg ved oppgradering. Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkning og kontroll av bæreevne for innfesting av TES-elementer til eksisterende bæresystem i betong.
Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer Delrapport fra prosjektet «Moderne bjelkelag»
Influence of rheology on the pumpability of mortar Influence of rheology on the pumpability of mortar
Kostnader for nye småhus til høyere energistandard Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden?
Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70-, og 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape huset til moderne arkitektur med bedre boligkvaliteter?
Risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus Det er en målsetning å øke antallet energioppgraderte boliger i Norge. Hvert år blir det renovert mange boliger, men bare noen av dem blir energioppgradert.
Fuktsikker innvendig etterisolering av mur- og betongvegger Ambisiøs energioppgradering når fasaden skal bevares
Building augmented wind turbines - BAWT Integrated solutions and technologies of small wind turbines
Konstruksjoner mot grunnen Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering