Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft
 kr 290,00
Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne
 kr 290,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
 kr 398,00
LECO Thermo-active Ceilings & Free Cooling Using free cooling in combination with thermo-active ceilings for integrated heating and cooling
 kr 290,00
Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
 kr 375,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 970,00
Alt om flislegging Alt om fliser, flistyper, materialer, underlagskonstruksjoner, planlegging og utførelse.
 kr 498,00
Trehus - figursamling for byggeplass Utvalgte figurer fra Trehus
 kr 470,00
Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag. Delrapport fra prosjektet "Comfort properties of timber floor constructions"
 kr 290,00
Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade. Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim
 kr 290,00
Lag rom i kjelleren - fuktsikre løsninger for å innrede kjeller Velg riktige, fuktsikre løsninger når du skal innrede kjeller.
 kr 349,00
Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering Målsettingen med anvisningene er at lydegenskapene i etasjeskillene i størst mulig grad skal tilsvare det som oppnås i boligblokker av betong.
 kr 390,00
Konstruksjoner mot grunnen Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering
Midlertidig utsolgt
Utforming av parapetbeslag Nye løsninger og anbefalinger for parapetbeslag i områder med store klimapåkjenninger
 kr 390,00
Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS) Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner, samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging.
 kr 390,00
Utforming av vassbrettbeslag Skader på sålbenk- og vannbrettbeslag utgjør en tredjedel av alle beslagsakene Byggforsk har analysert.
 kr 390,00
Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Ved utbyggingen av Gardeleiren (1981–1985) ble det utført en rekke klassiske bygningsmessige feil.
 kr 390,00
Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon Et godt underlag for prosjektering av fasadesystemer med puss på isolasjon
 kr 390,00
LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg Casestudie: Hagaløkkveien 28 i Asker
ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig Et FoU-prosjekt mellom Jardarhus AS og SINTEF Byggforsk støttet av Innovasjon Norge
A guide to dayligthting and solar shading systems at high latitude A guide to dayligthting and solar shading systems at high latitude
Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt
Maling og beis for trefasader Maling og beis for trefasader Sammensetning og helse- og miljøegenskaper
Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer
Limsystemer for limtre og sponplater Limsystemer for limtre og sponplater Sammensetning og miljøegenskaper
Tetteløsninger rundt vindu - Regntetthet Tetteløsninger rundt vindu - Regntetthet
Retningslinjer for forankring av prefabrikkerte elementer i tre (TES-elementer) til fasader ved oppgradering Rapporten viser retningslinjer for forankring av isolerte trebaserte fasadeelementer (TES-elementer) til eksisterende bygg ved oppgradering. Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkning og kontroll av bæreevne for innfesting av TES-elementer til eksisterende bæresystem i betong.
Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer Delrapport fra prosjektet «Moderne bjelkelag»
Influence of rheology on the pumpability of mortar Influence of rheology on the pumpability of mortar
Kostnader for nye småhus til høyere energistandard Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden?
Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70-, og 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape huset til moderne arkitektur med bedre boligkvaliteter?
Fuktsikker innvendig etterisolering av mur- og betongvegger Ambisiøs energioppgradering når fasaden skal bevares
Building augmented wind turbines - BAWT Integrated solutions and technologies of small wind turbines