Lett kommunalteknikk Lett kommunalteknikk reduserer kostnader og bevarer miljøet ved framføring av vann- og avløpsledninger i grunnen.
 NOK 390,00
Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak.
Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser I denne rapporten presenteres resultatene fra en kartlegging av erfaringer fra utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo kommunes prosjekter.
A survey of the requirements for emission-free building and construction sites In this report, we present the results from a survey of the requirements for emission-free building and construction sites in Oslo Municipalities projects.