Lett kommunalteknikk Lett kommunalteknikk reduserer kostnader og bevarer miljøet ved framføring av vann- og avløpsledninger i grunnen.
 NOK 390,00
Bygninger og infrastruktur – sårbarhet og tilpasningsevne til klimaendringer Rapporten analyserer hvordan landets bygninger og infrastruktur er rustet til å tåle større framtidige klimapåkjenninger, og foreslår tiltak.