Fuktskader Årsaker, utredning og tiltak
 NOK 499,00
Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade. Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim
 NOK 290,00
Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag Nedbøyning og vibrasjoner til bjelkelag. Delrapport fra prosjektet "Comfort properties of timber floor constructions"
 NOK 290,00
Bade- og svømmeanlegg Bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg
 NOK 499,00
Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.
 NOK 599,00
Vannskader – skadebegrensning, uttørking og sanering Det oppstår 200 vannskader i Norge per dag, og i løpet av et år rammes 4 prosent av boligmassen.
 NOK 390,00
Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter Denne rapporten oppsummerer resultatene fra kunnskapsprosjektet TightEN – Durable adhesive airtight solutions for energy effective building envelopes (2019–2023). Det overordnede målet med prosjektet har vært å øke kunnskap om klebeløsninger til bygningsformål og deres bestandighet.
Retningslinjer for forankring av prefabrikkerte elementer i tre (TES-elementer) til fasader ved oppgradering Rapporten viser retningslinjer for forankring av isolerte trebaserte fasadeelementer (TES-elementer) til eksisterende bygg ved oppgradering. Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkning og kontroll av bæreevne for innfesting av TES-elementer til eksisterende bæresystem i betong.
Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer Delrapport fra prosjektet «Moderne bjelkelag»
HVAC pipes in wooden elements Concept, thermal losses and noise in SmartTES solutions
Fuktsikker innvendig etterisolering av mur- og betongvegger Ambisiøs energioppgradering når fasaden skal bevares
Design for improvement of acoustic properties COIN P 5 Energy efficiency comfort Sub P 5.2 Comfortable buildings and constructions
User evaluations of energy efficient buildings User evaluations of energy efficient buildings The interplay of buildings and users in seven European case studies
Systematisering av erfaringer med passivhus – oppfølging Nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
Tre i by - en kunnskapsoversikt Tre i by - en kunnskapsoversikt
Testing a component method to estimate the airtightness of wind-tightened wood-frame houses Testing a component method to estimate the airtightness of wind-tightened wood-frame houses
Kledning med trespon Kledning med trespon - eksperimentelle laboratorieundersøkelser og tidligere tiders erfaringer
USEtool Evaluering av brukskvalitet Usetool Evaluering av brukskvalitet Metodehåndbok