Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere
 NOK 290,00
Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
 NOK 375,00
Fuktskader Årsaker, utredning og tiltak
 NOK 498,00
Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.
 NOK 590,00
Vannskader – skadebegrensning, uttørking og sanering Det oppstår 200 vannskader i Norge per dag, og i løpet av et år rammes 4 prosent av boligmassen.
 NOK 390,00
Nasjonal database for byggkvalitet Arbeidet er utført innenfor prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet.
 NOK 290,00
Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Ved utbyggingen av Gardeleiren (1981–1985) ble det utført en rekke klassiske bygningsmessige feil.
 NOK 390,00
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 - Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 2 - Felt-, laboratorie- og beregningsmessige undersøkelser av tre metoder
Risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus Det er en målsetning å øke antallet energioppgraderte boliger i Norge. Hvert år blir det renovert mange boliger, men bare noen av dem blir energioppgradert.