Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere
 kr 290,00
Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
 kr 375,00
Fuktskader Årsaker, utredning og tiltak
 kr 749,00
Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.
 kr 590,00
Vannskader – skadebegrensning, uttørking og sanering Det oppstår 200 vannskader i Norge per dag, og i løpet av et år rammes 4 prosent av boligmassen.
 kr 390,00
Nasjonal database for byggkvalitet Arbeidet er utført innenfor prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet.
 kr 290,00
Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Ved utbyggingen av Gardeleiren (1981–1985) ble det utført en rekke klassiske bygningsmessige feil.
 kr 390,00
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 - Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger
Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 2 - Felt-, laboratorie- og beregningsmessige undersøkelser av tre metoder