Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade. Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim
 NOK 290,00
Nasjonal database for byggkvalitet Arbeidet er utført innenfor prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet.
 NOK 290,00
Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter Måle- og analysemetode basert på referansetesting av 122 norske boligblokkprosjekter fra perioden 2000-2005
 NOK 390,00
Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS) Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner, samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging.
 NOK 390,00
Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen Eikefjord-modellen – pilot for uttesting
Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender Rapporten sammenfatter en kartlegging av industrialisert byggeprosess internasjonalt og nasjonalt, og gir noen framtidsperspektiver.
GHG emission calculation from construction phase of Lia barnehage This report summarises the life cycle assessment methodology used to calculate the GHG emissions from a case study considered under "Utslippsfrie byggeplasser forprosjekt".
Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler Denne rapporten presenterer resultater fra et ideverksted om delingsøkonomi i regi av Prosjekt Norge.
Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier
Faglig underlag for NS 3701:2012 Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygninger
Beslutningsprosesser i borettslag og sameier Beslutningsprosesser i borettslag og sameiere Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?
Byggeskikknøkkelen Byggeskikknøkkelen - et samordningsverktøy innen temaene estetikk og byggeskikk
ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig Et FoU-prosjekt mellom Jardarhus AS og SINTEF Byggforsk støttet av Innovasjon Norge
Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav
Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/OPS-kontrakter mellom Undervisningsbygg Oslo KF og SG Finans AS
UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering.
Kunnskapsstatus i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming
Bakgrunnsrapport i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Underlag til 1. arbeidsverksted om bærekraftig oppgradering av boligblokker
Presentasjon av casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Tollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker Hva kunne vært oppnådd i Myhrerengaprosjektet – casestudie
Ambisiøs energioppgradering med etterisolert fasade Fuktsikre løsninger for yttervegger og overganger i mur- og betongbygg
Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet?
ACES Archaeology and Construction Engineering Skills Veileder i utbygging for arkeologer og arkeologi for byggebransjen.