Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade Evaluering av bruk av dobbel fasade som konsept ved oppgradering av eksisterende fasade. Case: AØF Kongressenter Folket Hus, Trondheim
 kr 290,00
Nasjonal database for byggkvalitet Arbeidet er utført innenfor prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet.
 kr 290,00
Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter Måle- og analysemetode basert på referansetesting av 122 norske boligblokkprosjekter fra perioden 2000-2005
 kr 390,00
Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS) Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner, samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging.
 kr 390,00
Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen Eikefjord-modellen – pilot for uttesting
Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender Rapporten sammenfatter en kartlegging av industrialisert byggeprosess internasjonalt og nasjonalt, og gir noen framtidsperspektiver.
Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier
Faglig underlag for NS 3701:2012 Kriterier for passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygninger
Beslutningsprosesser i borettslag og sameier Beslutningsprosesser i borettslag og sameiere Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?
Byggeskikknøkkelen Byggeskikknøkkelen - et samordningsverktøy innen temaene estetikk og byggeskikk
ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig ESM - Effektivt, Smart og Miljøvennlig Et FoU-prosjekt mellom Jardarhus AS og SINTEF Byggforsk støttet av Innovasjon Norge
Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav
Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/OPS-kontrakter mellom Undervisningsbygg Oslo KF og SG Finans AS
UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering.
Kunnskapsstatus i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming
Bakgrunnsrapport i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Underlag til 1. arbeidsverksted om bærekraftig oppgradering av boligblokker
Presentasjon av casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Tollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Energisparekontrakter ved oppgradering av boligblokker Hva kunne vært oppnådd i Myhrerengaprosjektet – casestudie
Ambisiøs energioppgradering med etterisolert fasade Fuktsikre løsninger for yttervegger og overganger i mur- og betongbygg
Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet?
ACES Archaeology and Construction Engineering Skills Veileder i utbygging for arkeologer og arkeologi for byggebransjen.