Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet - Bruk av lekkasjestoppere
 NOK 290,00
Måling av trykktap for rør-i-rør-system Måling av trykktap for rør-i-rør-system
 NOK 290,00
Bade- og svømmeanlegg Bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg
 NOK 499,00
Alt om flislegging Alt om fliser, flistyper, materialer, underlagskonstruksjoner, planlegging og utførelse.
 NOK 549,00
Byggebransjens våtromsnorm. Figursamling 350 utvalgte illustrasjoner fra Byggebransjens våtromsnorm. Fås også som e-bok.
 NOK 399,00
Nytt bad – Velg riktige løsninger Velg riktige, fuktsikre løsninger når du skal pusse opp badet
 NOK 369,00
Levetider for våtromsmembraner i bygninger. Kartlegging av nedbrytningsfaktorer og testmetoder for å estimere levetid Risikoen for lekkasjer fra våtromsmembraner øker med alderen til membranene. Nedbrytningsmekanismene er komplekse og sammensatte, samtidig som det mangler en fullstendig beskrivelse av dem.
Bærekraftig forvaltning av vann- og avløpsinstallasjoner i bygninger. Kunnskapsgrunnlag og tilnærming Sanitærinstallasjoner har en variabel, men samtidig begrenset levetid. En vannlekkasje medfører ofte store følgeskader på omkringliggende deler av bygningen, samt skader på løsøre og forstyrrelse av bygningens virksomhet. For tidlig riving av installasjoner bidrar til unødvendig uttak av nye ressurser og produksjon av avfall. Derfor er det viktig å finne riktig tidspunkt for utskifting med hensyn til skaderisiko, miljø og økonomi.
Levetider for vann- og avløpsrør i bygninger. Resultater fra feltstudier Risikoen for lekkasjer fra vann- og avløpsrør øker med alderen. Nøyaktige levetidstabeller kan gi et bedre beslutningsverktøy for å vurdere framtidig dato for utskifting.
Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer Resultater og råd basert på laboratorietesting
Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting De siste 15 årene har utbedring uten utskifting (relining) blitt et alternativ til å bytte ut avløpsrør av støpejern og plast. Hva er fordeler og ulemper?
Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Løsninger som tilfredsstiller kravene i TEK