Søk

Avgrens søket

PDS Handbooks Reliability of computerbased safety systems (PDS)
 kr 5 000,00
 kr 3 600,00
 kr 2 400,00
Naturlig klimatiserte kontorbygg Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering. Det innebærer å utnytte fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen.
Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder Denne veilederen er utarbeidet for å hjelpe planleggere i infrastrukturprosjekter med å utnytte overskuddsmasser bedre.
Bebyggelsesplan. Natur- og miljøvennlig bebyggelse i Tingvoll
Boligen natur- og miljøvennlig bebyggelse i Tingvoll
Progress in Applied CFD Selected papers from 10th International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries
Progress in Applied CFD – CFD2017 PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS IN THE OIL & GAS, METALLURGICAL AND PROCESS INDUSTRIES
Development of coastal infrastructure in cold climate. Summary Guideline. SFI SAMCoT report This report is a Summary Guideline for development of coastal infrastructure in cold climate and is prepared within the SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT).
Proceedings from the 14th International Conference on CFD in Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries, SINTEF, Trondheim, Norway, October 12–14, 2020 This book contains manuscripts from the 14th International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries. The conference was organized by SINTEF in collaboration with NTNU, MINTEK and CSIRO. The conference series was initiated by CSIRO and Phil Schwarz in 1997. So far, the conference has been alternating between CSIRO in Melbourne and SINTEF in Trondheim.
Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger I dag planlegges det flere prosjekter med nye boformer og fellesskapsløsninger i Norge. Det å bo flere sammen og dele funksjoner og plass kan bidra til mindre forbruk av arealer og ressurser, og det er således i tråd med aktuelle bærekraftsmål. Kollektive boformer harmonerer også med målsettingen om sosial bærekraft fordi slike tiltak kan støtte etablering av sosiale nettverk og bidra til at mennesker viser større omtanke for hverandre.