Søk

Alt om renhold Ny utgave!
 kr 1 070,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
 kr 398,00
Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering Målsettingen med anvisningene er at lydegenskapene i etasjeskillene i størst mulig grad skal tilsvare det som oppnås i boligblokker av betong.
 kr 390,00
Vannbåret varme i boliger Grunnlag og praktiske utførelser
 kr 390,00
Lag utleiedel i huset Slik lager du en lovlig og attraktiv utleidel
 kr 349,00
Bedre inneklima i boligen Hvordan få et sunnere hjem
 kr 349,00
Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway Guidelines for energy efficiency concepts in office buildings in Norway
 kr 290,00
Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot inneluft
 kr 290,00
LECO Thermo-active Ceilings & Free Cooling Using free cooling in combination with thermo-active ceilings for integrated heating and cooling
 kr 290,00
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering Veilederen er utviklet i FoU-prosjektet "reDuCeVentilation" som står for Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation.
LECO Behovstilpasset ventilasjon LECO – Behovstilpasset ventilasjon, hvordan får man alle brikkene på plass?
Gjenbruk av ventilasjonskanaler ved oppgradering til behovsstyrt ventilasjon
Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov Redusert energibruk til drift av våre bygninger er en nasjonal målsetting. Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter. Enkle og lite omfangsrike klimatiseringssystemer kan bidra til å redusere energibruken. Denne rapporten presenterer de mest relevante mulighetene til ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov. Det er imidlertid viktig at inneklimaet ikke ofres på energibrukens alter, men at ting sees i sammenheng.
Ventilasjon og luftkvalitet i småhus Feltundersøkelse og litteraturgjennomgang
HVAC pipes in wooden elements Concept, thermal losses and noise in SmartTES solutions
Oppvarming via tilluft Veiledning og krav for næringsbygg med energiambisjoner
Kostnader for nye småhus til høyere energistandard Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden?
LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg
LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge. Befaring og rapportering.
Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter – Jåtten Øst II som case Rapporten utreder et konsept der bebyggelsen utføres som passivhus, og hvor varmebehovet dekkes av fornybar energi.
LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg Casestudie: Hagaløkkveien 28 i Asker
LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4
Systematisering av erfaringer med passivhus Systematisering av erfaringer med passivhus
Concrete ideas for Passive Houses FA 1 Environmental friendly concrete structures P 1.2 Utilisation of concrete in low energy building concepts
State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY This report is a state-of-the-art analysis for nearly zero energy buildings in Norway.
Helse og inneklima i passivhusboliger Forskningsbehov, risiko og muligheter
Building integrated vertical wind turbines Experiences from the roof of Biskop Gunnerus gate 14 in Oslo
Post-occupancy evaluation of a recent energy efficient office building FA 1 Environmentally friendly concrete SP Insulating and energy preserving concrete
Energiplan – tre trinn for tre epoker Systematisk energioppgradering av småhus - SEOPP