Kontaktinformasjon

 
Har du spørsmål eller er det noe vi kan hjelpe deg med?
 
Kontakt Kundeservice

E-post: kundeservice@byggforsk.no 
Telefon: 40 00 38 38

 

Postadresse:
SINTEF
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo

Besøksadresse:
Børrestuveien 3