Klimagassbelastning for VVS-installasjoner Beregning av klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner i Ydalir skole og barnehage, i samarbeid med FoU Grønn VVS
Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken I bygningsmassen? Frigjøringen av energi og elektrisitet som beregnet i denne rapporten vil føre til langt mindre inngrep i naturen, redusere behovet for nettutbygging betydelig og være en tilnærmet konfliktfri løsning sammenliknet med mange av alternativene. Dette vil også gjøre at den enkelte boligeier og byggherre kan bidra til å løse klima- og energiutfordringen samtidig som de gjør byggene sine mer energirobuste og øker byggenes verdi.
Innovasjonsrapport 2020 Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN)
Consequences of local energy supply in Norway A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad
ZEN Pilot projects Mapping of the pilot projects within the research centre on ZERO Emission neighbourhoods in smart cities
Linear optimization of district heating systems Description of an upgraded district heating module for eTransport
Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 1.0 Bilingual version