Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT Ved tunnelbygging i urbane strøk eller andre steder med strenge krav til vannkontroll er berginjeksjon første linje av forsvar. Norge har vært en global pådriver for utvikling og bruk av berginjeksjon. Berginjeksjon i Norge er i stor grad basert på empiriske erfaringer opparbeidet gjennom mange år. Erfaringsgrunnlaget er en solid basis for utførelse av berginjeksjon, men det er et behov for vitenskapelig basert kompetanse som kan bidra til optimalisering av injeksjonsarbeidene.
Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller Jernbanen er et komplekst transportsystem der kravene til kvalitet er økende. Hva mener vi med punktlighet i jernbanen, hvorfor oppstår forsinkelser, og hva kan gjøres for å få en mer presis togtrafikk?