Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller Jernbanen er et komplekst transportsystem der kravene til kvalitet er økende. Hva mener vi med punktlighet i jernbanen, hvorfor oppstår forsinkelser, og hva kan gjøres for å få en mer presis togtrafikk?