ZEB Laboratory - Research Possibilities This report describes challenges and research possibilities in the ZEB Laboratory under construction at Gløshaugen campus, Trondheim.
1, 2, 3 Housing! Good, affordable and energy efficient housing for refugees This report has considered two separate aspects associated with homes for refugees with permission to settle within Norwegian municipalities.
Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder
GHG emission calculation from construction phase of Lia barnehage This report summarises the life cycle assessment methodology used to calculate the GHG emissions from a case study considered under "Utslippsfrie byggeplasser forprosjekt".
State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY This report is a state-of-the-art analysis for nearly zero energy buildings in Norway.
Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker En stor mengde av boligblokkene fra 1980- og 1990-tallet vil snart trenge rehabilitering.
Dagslys i rehabiliterte boliger Hvordan påvirker rehabilitering dagslysnivået og hvordan påvirker dagslysforhold energibehovet?
Etterevaluering av pilotprosjektet i EKSBO. Enebolig i Asker Rapporten gjør rede for resultatene fra evaluering av en enebolig i Asker. Huset var pilot i NFR-prosjektet “Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger, EKSBO”.
Naturlig klimatiserte kontorbygg Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering. Det innebærer å utnytte fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen.
BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt.
Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre bolig.
Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene?
Solfangervegg – potensialstudie Yttervegg i betong med innstøpte gummislanger – resultater av modellering
Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE-evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1
Beboernes og boligenes behov Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer
UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering.
Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme Hovedresultatene fra prosjektet «Suksessfaktorer for solvarme»
Kunnskapsstatus i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming
Bakgrunnsrapport i REBO Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Underlag til 1. arbeidsverksted om bærekraftig oppgradering av boligblokker
Presentasjon av casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Tollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Beslutningsprosesser ved oppgradering til universell utforming og høy energistandard: Casestudier i REBO REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.