Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser Byggenæringen genererer mye avfall, og både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag er byggematerialene stort sett nye og dessuten i høy grad lagd av jomfruelige råvarer.
Reliability Data for Safety Equipment - selected pages(pdf) An electronic version (in PDF) of selected pages from the 2021 PDS Data Handbook can be viewed.
Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier
Trehus - rettevedlegg 2018 Rettevedlegg til Trehusboka
Trehus - oppdatering nye energiregler 2016 Oppdateringer etter nye energiregler i TEK, innført 1. januar 2016
Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Løsninger som tilfredsstiller kravene i TEK
USEtool Evaluering av brukskvalitet Usetool Evaluering av brukskvalitet Metodehåndbok
ACES Archaeology and Construction Engineering Skills Veileder i utbygging for arkeologer og arkeologi for byggebransjen.
Sustainability within the Construction Sector CILECCTA – Life Cycle Costing and Assessment