Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter Måle- og analysemetode basert på referansetesting av 122 norske boligblokkprosjekter fra perioden 2000-2005
 NOK 390,00
Utforming av parapetbeslag Nye løsninger og anbefalinger for parapetbeslag i områder med store klimapåkjenninger
 NOK 390,00
Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS) Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner, samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging.
 NOK 390,00
Utforming av vassbrettbeslag Skader på sålbenk- og vannbrettbeslag utgjør en tredjedel av alle beslagsakene Byggforsk har analysert.
 NOK 390,00
Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Ved utbyggingen av Gardeleiren (1981–1985) ble det utført en rekke klassiske bygningsmessige feil.
 NOK 390,00
Konstruksjoner mot grunnen Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering