Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter Måle- og analysemetode basert på referansetesting av 122 norske boligblokkprosjekter fra perioden 2000-2005
 kr 390,00
Konstruksjoner mot grunnen Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering
Midlertidig utsolgt
Utforming av parapetbeslag Nye løsninger og anbefalinger for parapetbeslag i områder med store klimapåkjenninger
 kr 390,00
Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS) Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner, samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging.
 kr 390,00
Utforming av vassbrettbeslag Skader på sålbenk- og vannbrettbeslag utgjør en tredjedel av alle beslagsakene Byggforsk har analysert.
 kr 390,00
Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Ved utbyggingen av Gardeleiren (1981–1985) ble det utført en rekke klassiske bygningsmessige feil.
 kr 390,00