Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 970,00
Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 kr 520,00
Alt om renhold Ny utgave!
 kr 1 070,00
Fuktskader Årsaker, utredning og tiltak
 kr 749,00
Alt om flislegging Alt om fliser, flistyper, materialer, underlagskonstruksjoner, planlegging og utførelse.
 kr 498,00
Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper
 kr 349,00
Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.
 kr 590,00
Småhusområder Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet
 kr 420,00