Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 NOK 549,00
Bade- og svømmeanlegg Bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg
 NOK 499,00
Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.
 NOK 599,00
Boligkjøperboka Undersøk boligen
 NOK 369,00
Alt om flislegging Alt om fliser, flistyper, materialer, underlagskonstruksjoner, planlegging og utførelse.
 NOK 549,00
Fuktskader Årsaker, utredning og tiltak
 NOK 499,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 NOK 1070,00
Alt om renhold Ny utgave!
 NOK 1070,00