Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 kr 520,00
Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.
 kr 590,00
Alt om flislegging Alt om fliser, flistyper, materialer, underlagskonstruksjoner, planlegging og utførelse.
 kr 498,00
Fuktskader Årsaker, utredning og tiltak
 kr 749,00
Alt om renhold Ny utgave!
 kr 1 070,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 970,00
Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper
 kr 349,00
Bade- og svømmeanlegg Bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg
 kr 396,00
Småhusområder Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet
 kr 420,00