Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.
kr 399,00
Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Løsninger som tilfredsstiller kravene i TEK10.
kr 75,00
På visning En visningsguide for alle som skal kjøpe bolig
kr 99,00
Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk?
kr 300,00
Nasjonalt fuktseminar 2010 Bærekraftig bygging uten fuktskader.
kr 300,00
Treskadeinsekter i bygninger Treskadeinsekter i bygninger. Forekomst, påvisning, vurdering og utbedring.
kr 350,00
Byen som symbolsk rom Bypolitikk, stedsdiskurser og gentrifisering i Gamle Oslo
kr 485,00
Muggsopp i bygninger En innføring i hvordan muggsoppskader opptrer, hvordan de undersøkes og utbedres
kr 415,00
Engelsk ordbok for byggeindustrien Dekker alle fagområdene innen prosjektering og utførelse av bygninger.
kr 300,00
Tysk ordbok for byggefag Inneholder omtrent 8000 ord i byggefag oversatt fra norsk til tysk og fra tysk til norsk.
kr 320,00
Trehus oppdatering nye energiregler 2016 Oppdateringer etter nye energiregler i TEK, innført 1. januar 2016
ACES Archaeology and Construction Engineering Skills Veileder i utbygging for arkeologer og arkeologi for byggebransjen.
Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier
USEtool Evaluering av brukskvalitet Usetool Evaluering av brukskvalitet Metodehåndbok
Sustainability within the Construction Sector CILECCTA – Life Cycle Costing and Assessment