Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk?
Midlertidig utsolgt
Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.
 NOK 399,00
 NOK 245,00
Dette må du sjekke på visning Sjekkliste fra Boligkjøperboka
Reuse of building materials. Guide to the documentation of performance The construction industry generates a good deal of waste, and both rehabilitation and new construction require large quantities of building materials. At present, building materials in use are mostly new and also to a large extent manufactured from virgin raw materials.
Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser Byggenæringen genererer mye avfall, og både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag er byggematerialene stort sett nye og dessuten i høy grad lagd av jomfruelige råvarer.
Reliability Data for Safety Equipment - selected pages(pdf) An electronic version (in PDF) of selected pages from the 2021 PDS Data Handbook can be viewed.
Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier
Trehus - rettevedlegg 2018 Rettevedlegg til Trehusboka
Trehus - oppdatering nye energiregler 2016 Oppdateringer etter nye energiregler i TEK, innført 1. januar 2016
Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Løsninger som tilfredsstiller kravene i TEK
USEtool Evaluering av brukskvalitet Usetool Evaluering av brukskvalitet Metodehåndbok
ACES Archaeology and Construction Engineering Skills Veileder i utbygging for arkeologer og arkeologi for byggebransjen.
Sustainability within the Construction Sector CILECCTA – Life Cycle Costing and Assessment