Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.
kr 399,00
Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Løsninger som tilfredsstiller kravene i TEK10.
kr 75,00
På visning En visningsguide for alle som skal kjøpe bolig
kr 99,00
Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk?
kr 300,00
Nasjonalt fuktseminar 2010 Bærekraftig bygging uten fuktskader.
kr 300,00
Treskadeinsekter i bygninger Treskadeinsekter i bygninger. Forekomst, påvisning, vurdering og utbedring.
kr 350,00
Byen som symbolsk rom Bypolitikk, stedsdiskurser og gentrifisering i Gamle Oslo
kr 485,00
Engelsk ordbok for byggeindustrien Dekker alle fagområdene innen prosjektering og utførelse av bygninger.
kr 300,00
Tysk ordbok for byggefag Inneholder omtrent 8000 ord i byggefag oversatt fra norsk til tysk og fra tysk til norsk.
kr 320,00
Trehus oppdatering nye energiregler 2016 Oppdateringer etter nye energiregler i TEK, innført 1. januar 2016
ACES Archaeology and Construction Engineering Skills Veileder i utbygging for arkeologer og arkeologi for byggebransjen.
Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier
USEtool Evaluering av brukskvalitet Usetool Evaluering av brukskvalitet Metodehåndbok
Sustainability within the Construction Sector CILECCTA – Life Cycle Costing and Assessment