Book cover

Fuktsikker innvendig etterisolering av mur- og betongvegger

Ambisiøs energioppgradering når fasaden skal bevares


Forfattere: Peter Blom

Sider: 25

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978–82–536–1404–5

Innvendig etterisolering av yttervegger har vært ansett som et risikabelt tiltak som nærmest har blitt frarådet. Men for å oppgradere eldre murvegger der man ønsker å bevare fasadene av estetisk eller kulturhistoriske hensyn, er isolering fra innsiden den eneste løsningen. Hvis de riktige forutsetningene er på plass, kan innvendig etterisolering av murbygninger gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. 
 
Denne rapporten viser hvilke bygninger som egner seg for innvendig etterisolering, hvilke hensyn man må ta og hvordan man bør går fram for å få en fullgod løsning. Rapporten gir forslag til framgangsmåte for tilstandskontroll, prosjektering og utførelse. Fokus er på upussede teglfasader, men anbefalinger og løsninger kan også være aktuelle for pussede mur- eller betongvegger. 

Se også

Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
 kr 399,00