Book cover

Trehus

"Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge


kr 970,00

Forfattere: Knut Ivar Edvardsen, Trond Ramstad

Sider: 464 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1391-8

"Trehusboka" favner trehusbygging i hele sin bredde: planlegging, utførelse og teori.
 
Håndbok om trehus er et referanseverk for alle som er involvert i bygging av solide og energiøkonomiske trehus – fra studenter og håndverkere, til entreprenører, rådgivere og arkitekter. Også selvbyggere og tiltakshavere vil ha nytte av boka.
 
Boka kan brukes som retningslinje for trehusbygging etter gjeldende myndighetskrav og standarder, tilpasset norsk klima og passivhusnivå. Løsningene tilfredsstiller TEK.
 
I 3. opplag (2017) har vi gjort oppdateringer i henhold til nye energiregler i 2016. Har du en tidligere utgave av boka, kan du laste ned oppdateringen her (gratis).
 
I 4. opplag (2018) har vi rettet noen småfeil. Har du en tidligere utgave av boka, kan du laste ned rettelsene her (gratis).

Author

Knut Ivar Edvardsen

Knut Ivar Edvardsen er sertifiseringsleder ved SINTEF Byggforsk.

Author

Trond Ramstad

Trond Ramstad er sivilingeniør og godkjenningsleder ved SINTEF Byggforsk.
 
Han har mange års erfaring som formidler blant annet gjennom Byggforskserien og håndbøker fra SINTEF Byggforsk.
 
Han har spesialkompetanse innen:
 • Trekonstruksjoner og trehusbygging
 • Laboratorieprøving av materialer og komponenter
 • Produktdokumentasjon av byggevarer, komponenter og konstruksjoner
 • Europeisk arbeid med dokumentasjon av byggprodukters egenskaper

 • 1 Innledning
  • 1.1 Trehusbygging i Norge
  • 1.2 Bygningstyper i tre
  • 1.3 Byggesystemer og byggeprosess
 • 2 Planlegging
  • 2.1 Lover, forskrifter og veiledninger
  • 2.2 Byggeskikk og klimatilpasning
  • 2.3 Planløsning
  • 2.4 Bæresystemer
  • 2.5 Energieffektivisering og ventilasjon
  • 2.6 Fukttekniske hensyn
  • 2.7 Radon
  • 2.8 Brannteknisk planlegging
  • 2.9 Støy og lydisolering
 • 3 Materialer og komponenter
  • 3.1 Innledning
  • 3.2 Trevirke og trelast
  • 3.3 Materialer og komponenter til bærende konstruksjoner
  • 3.4 Trebaserte platematerialer
  • 3.5 Materialer til utvendig veggkledning
  • 3.6 Materialer til innvendig kledning for vegg og himling
  • 3.7 Materialer til golv
  • 3.8 Materialer til tak
  • 3.9 Varmeisolasjonsmaterialer
  • 3.10 Materialer til tettesjikt og fuger
  • 3.11 Materialer til konstruksjoner mot terreng
  • 3.12 Vinduer og dører
  • 3.13 Interntrapper av tre
  • 3.14 Festemidler og beslag
  • 3.15 Produkter til tekniske installasjoner
 • 4 Fundamentering
  • 4.1 Valg av fundamenteringsystem
  • 4.2 Tomt og grunnforhold
  • 4.3 Sikring mot radon
  • 4.4 Golv på grunnen med ringmur
  • 4.5 Yttervegger mot terreng
  • 4.6 Åpen fundamentering
  • 4.7 Ringmur og ventilert kryperom
 • 5 Veggkonstruksjoner
  • 5.1 Konstruksjonsprinsipper
  • 5.2 Yttervegger
  • 5.3 Inntervegger
  • 5.4 Utvendig kledning
  • 5.5 Innvendig kledning
  • 5.6 Brann- og lydskillevegger
  • 5.7 Fabrikkframstilte veggelementer
 • 6 Etasjeskillere
  • 6.1 Bærekonstruksjon
  • 6.2 Utførelse av trebjelkelag
  • 6.3 Montering av massivdekker
  • 6.4 Undergolv
  • 6.5 Varmeisolasjon og tettesjikt
  • 6.6 Himling
  • 6.7 Legging av golvmaterialer
  • 6.8 Etasjeskillere med krav til lydisolering og brannmotstand
 • 7 Tak
  • 7.1 Takformer og bæresystemer
  • 7.2 Bærende konstruksjonsdetaljer og dimensjonering
  • 7.3 Varmeisolering, tettesjikt og lufting
  • 7.4 Taktekning
  • 7.5 Tilslutningsdetaljer
  • 7.6 Takutstyr
 • 8 Balkonger, terrasser og inngangspartier
  • 8.1 Balkonger
  • 8.2 Terrasser på terreng (utegolv)
  • 8.3 Terrasser over oppvarmede rom
  • 8.4 Inngangspartier
 • 9 Spesialrom
  • 9.1 Badstuer og andre våtrom
  • 9.2 Badstuer
  • 9.3 Kjølerom
  • 9.4 Små, uoppvarmede glassrom
 • 10 Montering av elektriske installasjoner
  • 10.1 Generelt
  • 10.2 Varmeanlegg
  • 10.3 Ventilasjonsanlegg
  • 10.4 Sanitærinstallasjoner
  • 10.5 Elinstallasjoner
  • 10.6 Støvsugeranlegg
  • 10.7 Sprinkleranlegg
 • 11 Overflatebehandling
  • 11.1 Utvendig overflatebehandling
  • 11.2 Innvendig overflatebehandling
 • 12 Bygningsfysikk
  • 12.1 Klima
  • 12.2 Varme
  • 12.3 Fukt
  • 12.4 Lyd
  • 12.5 Brann
 • 13 Beregning av bæreevne
  • 13.1 Krav om statiske beregninger og dimensjonering
  • 13.2 Belastninger
  • 13.3 Dimensjonering i bruddgrensetilstanden
  • 13.4 Dimensjonering i bruksgrensetilstanden
  • 13.5 Dimensjonering av de enkelte bygningsdelene
  • Beregningseksempel 1 - Taksperrer
  • Beregningseksempel 2 - Søyle under balkong
  • Beregningseksempel 3 - Forankring av takstoler
 • Stikkord

Se også

Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
 kr 375,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.
 kr 398,00
Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 kr 520,00
Trehus - figursamling for byggeplass Utvalgte figurer fra Trehus
 kr 470,00
Trehus - oppdatering nye energiregler 2016 Oppdateringer etter nye energiregler i TEK, innført 1. januar 2016