Book cover

Trinnfri og robust

Overganger mellom ute og inne som oppfyller krav i TEK10


Forfattere: Karine Denizou, Trond Bøhlerengen

Sider: 63

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1369-7

Trinnfrie overganger mellom ute og inne er ofte utfordrende å få til, selv i boligprosjekter hvor det er høye ambisjoner om tilgjengelighet.
Entreprenører og prosjekterende etterspør gode, utprøvde løsninger. 
Denne rapporten er basert på data samlet inn gjennom flere år. Fokus er utelukkende på trinnfri overgang fra uterom og inn til oppvarmet innendørs areal, ved inngangsdør enten fra svalgang eller fra terreng, samt ved dør til privat uteareal i boliger som kan være balkong, terrasse på terreng eller takterrasse. Caseutvalget består av boliger, og alle er bygget før TEK10 trådte i kraft.

Author

Trond Bøhlerengen

Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.