Book cover

Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

Hovedresultatene fra prosjektet «Suksessfaktorer for solvarme»


Forfattere: Åshild L. Hauge, Kari Sørnes, Åsne Lund Godbolt, Torhildur Kristjansdottir, Eyvind Fredriksen, Åse Lekang Sørensen

Sider: 32

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1395-6

Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om solvarmeanlegg i Norge gjennom å samle brukererfaringer fra syv private solvarmeanlegg i Oslo-området.