Book cover

Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer

Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet?


Forfattere: Kari Sørnes, Anne Sigrid Nordby, Henning Fjeldheim, Said Moqim Bani Hashem, Mads Mysen, Reidun Dahl Schlanbusch

Sider: 45 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978–82–536–1384–0

Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet, både internt i oppgraderingsprosjekter og gjennom tredjepartsleverandør? Hvilke produkter representerer de lavest hengende fruktene når det gjelder ombruk?

I denne rapporten blir det juridiske rammeverket og kritiske punkter som angår ombruk, med diskusjoner og forslag til løsninger på disse utfordringene gjennomgått. Deretter beskrives åtte ombruksscenarier for aktuelle materialgrupper.  Kunnskapen som er presentert, er basert på tidligere arbeid og erfaringer fra de involverte partene.