Book cover

Vurdering av EPC/energisparekontrakter

Rapporten diskuterer bruk av EPC/energisparekontrakter i boligselskaper og er basert på 20 intervjuer av aktører i EPC-bransjen, boligbyggelag og beboere.


Forfattere: Åshild L. Hauge, Eyvind Fredriksen, Michael Klinski

Sider: 53 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1382-6

Rapporten viser at det er vanskelig for EPC-leverandører å finne boligselskaper som egner seg og kan bli lønnsomme EPC-prosjekter. Det ser ut til at EPC vil kunne gi mindre omfattende energispareprosjekter i boligselskaper, hovedsakelig med fokus på forbedring av tekniske anlegg. Derfor er det en risiko for at EPC vil stå i veien for større bygningsmessige tiltak. Det er usikkert om rammer og støtte fra det offentlige kan heve ambisjonene i EPC-prosjekter tilstrekkelig til å nå nasjonale energimål.

Author

Åshild L. Hauge

Åshild L. Hauge er ph.d. og forsker ved SINTEF Byggforsk.