Book cover

HVAC pipes in wooden elements

Concept, thermal losses and noise in SmartTES solutions


Forfattere: Anders Homb, Sivert Uvsløkk, Steinar Grynning, Berit Time

Sider: 24 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1381-9

Rehabilitering med utvendige treelementer er en ny og effektiv måte å oppgradere bygninger på. Slik rehabilitering kan gjennomføres uten at beboere behøver å flytte og med kort byggetid. Energieffektiviteten kan bli svært gunstig hvis man samtidig installerer balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Denne rapporten ser på mulighetene og begrensningene ved å installere tilluftskanaler integrert i utvendige elementer. Vurderinger og beregninger tar for seg både montering, varme- og fukttekniske forhold samt lydoverføring.