Book cover

Fukt i betong : Målemetoder og uttørking

Litteraturundersøkelse


Forfattere: Stig Geving

Sider: 31

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-0967-6

Fukt i betong er et tema som får endel oppmerksomhet i bransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Bakgrunnen til dette er spesielt knyttet til problemstillinger i forbindelse med fuktskader på betonggolv, men også ting som depassivering av armeringsstål, frostbestandighet etc.
Denne rapporten presenterer en litteraturstudie vedrørende målemetoder for måling av fukt i betong. Hovedfokuset er på måling av relativ luftfuktighet (RF) ihht borhullsmetoden, spesielt med tanke på målinger som gjøres for å avgjøre om et betonggolv er tørt nok til å legge golvbelegg. Fokuset er spesielt rettet mot å kartlegge enkelte usikkerheter i forbindelse med målemetodene som brukes.

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv