Book cover

Gjenbruk av ventilasjonskanaler

ved oppgradering til behovsstyrt ventilasjon


Forfattere: Mads Mysen, Espen Aronsen, Bjørn S. Johansen

Sider: 20 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1377-2

Mange næringsbygg har et stort moderniseringsbehov. Moderniseringen bør  gjøres med miljøriktige og lønnsomme tiltak som både reduserer energibruken, bedrer inneklimaet og produktiviteten og gjør bygget mer attraktivt for brukerne. Et slikt tiltak kan være oppgradering fra tradisjonell konstant luftmengde ventilasjon (CAV) til energioptimal behovsstyrt ventilasjon med gjenbruk av eksisterende ventilasjonskanaler. Slik gjenbruk kan være meget lønnsomt.
 
Denne rapporten viser en trinnvis fremgangsmåte for gjenbruk av kanalnettet som kan benyttes i alle tilfeller hvor slik gjenbruk er aktuelt.

Rapporten er utarbeidet innenfor FoU-prosjektet Upgrade Solutions. Se upgradebuildings.no.

Se også

Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering Veilederen er utviklet i FoU-prosjektet "reDuCeVentilation" som står for Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation.