Book cover

Helse og inneklima i passivhusboliger

Forskningsbehov, risiko og muligheter


Forfattere: Sverre Holøs, Mette Maltha, Magnar Berge

Sider: 55 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1341-3

Forprosjektet «helse og inneklima i passivhus» har hatt som hensikt å legge grunnlag for mer systematisk undersøkelse av inneklima og helse i norske passivhus og referanseboliger etter TEK over tid, sammenligne dette med studier i andre land, og identifisere de viktigste faktorer for at boliger kan gi tilfredsstillende inneklima for alle.

Arbeidet med rapporten har vist at forskjellene mellom boliger oppført som passivhus eller i henhold til TEK10 er så små at det er viktigere å løse konkrete tekniske utfordringer som for eksempel vindusmontering og oppvarmingssystemer enn å forske på inneklimaforskjeller mellom boligene. Samtidig er det stort behov for forskning om hvordan eksisterende og nye boliger generelt kan bygges, driftes og vedlikeholdes slik at de gir et godt og helsebringende inneklima.
Prosjektet er finansiert av Husbankens kompetansemidler og Forskningsrådets grunnbevilgning til SINTEF Byggforsk.

Author

Sverre Holøs

Sverre Holøs er seniorforsker ved SINTEF Community.