Book cover

Internevaluering av skoleanlegg

Fokus på funksjonelle og estetiske sider


Forfattere: Karin Buvik

Sider: 34

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1373-4

Skoleanlegget har stor betydning for elevenes og lærernes hverdag. De fysiske rammene kan virke stimulerende eller hemmende for undervisning, læring og sosialt liv på skolen.
En internevaluering av skoleanlegget kan brukes ved planlegging av nye og rehabilitering av eksisterende anlegg. Kanskje kan skolen gjøre bedre bruk av sine lokaler og uterom?

SINTEF Byggforsk tilbyr med denne rapporten et evalueringsverktøy for skoler som ønsker å kartlegge brukernes erfaringer med skoleanlegget. Rapporten inneholder forslag til evalueringsmetoder og skjemaer som kan brukes under selve evalueringsprosessen.

Se også

Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.
 kr 399,00