Book cover

Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming

Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg


Forfattere: Mads Mysen, Peter Schild

Sider: 68 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2014

ISBN: 978-82-536-1372-7

Denne veilederen skal hjelpe rådgivere og entreprenører med å beskrive, prosjektere og utføre energioptimal behovsstyrt ventilasjon.

Se også

Gjenbruk av ventilasjonskanaler ved oppgradering til behovsstyrt ventilasjon
Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering Veilederen er utviklet i FoU-prosjektet "reDuCeVentilation" som står for Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation.