Book cover

Powerhouse One – erfaringer med å utarbeide konseptet for et nullenergi-bygg


Forfattere: Torill Meistad (NTNU), Lillian Strand (NTNU)

Sider: 26 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1359-8