Book cover

Miljøanalyse av trefasader


Forfattere: Thale Sofie Wester Plesser, Torhildur Kristjansdottir, Lars Tellnes, Per Otto Flæte, Lone Ross Gobakken, Gry Alfredsen

Sider: 55 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1339-0