Book cover

Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering

Veilederen er utviklet i FoU-prosjektet "reDuCeVentilation" som står for Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation.


Forfattere: Mads Mysen, Peter Schild

Sider: 71 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1369-7

Formålet med reDuCeVentilation var å utvikle konsepter med robust behovsstyring og spre kunnskap om energisparepotensialet i undervisningsbygninger.

Se også

Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming Veileder for et energioptimalt og velfungerende anlegg
Gjenbruk av ventilasjonskanaler ved oppgradering til behovsstyrt ventilasjon