Book cover

Kompakte tak med luftekanaler og økt selvuttørkingsevne

Pilotprosjekt


Forfattere: Knut Noreng, Marius Kvalvik, Sivert Uvsløkk

Sider: 45 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1362-8

Robuste kompakte tak med økt selvuttørkingsevne er en løsning av kompakte tak med små kanaler i isolasjonssjiktet og en ny parapetløsning for kontrollert luftgjennomstrømning. Arbeidet startet i delprosjektet ”Robuste kompakte tak” som var en del av forskningsprosjektet ROBUST. Dette arbeidet ble videreført med et ekstra år med målinger og vurderinger av Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF), og har nå resultert i denne prosjektrapporten.

Taket på "elementbygget" på prøvefeltet til SINTEF Byggforsk på Voll i Trondheim er ombygd som et kompakt tak med luftekanaler. Taket ble tilført tilsammen 4,1 l/m² vann i tre sjikt og instrumentert med tanke på å måle trykk, temperatur og fuktinnhold så man kan beregne luftgjennomstrømning i kanalene og uttørking.  

Målingene for perioden fra oktober 2010 til og med desember 2011 ble oppsummert i prosjektrapport 93 fra ROBUST. Etter desember 2011 fortsatte målingene i ti måneder. Rapporten tar for seg hele måleperioden, også målingene som fortsatte etter desember 2011 og frem til og med oktober 2012.