Book cover

Gitterbjelkelag, løsninger og detaljer

Delrapport fra prosjektet «Moderne bjelkelag»


Forfattere:

Sider: 30 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1300-0

Prosjektrapporten omhandler målinger, beregninger ogvurderinger som er gjennomført for å utvikle løsninger med bruk av fagverksbjelker i tre.Slike løsninger kan gi lange spennvidder slik at tre kan oppnå økt anvendelse i fleretasjes bygninger. Rapporten presenterer tabeller for spennvidder til både enkle spenn og hvordan man kan håndtere kontinuerlige bjelker over flere spenn. I prosjektet har det også blitt arbeidet med integrering av tekniske installasjoner. Dette oppsummeres i rapporten i tillegg til en sammenstilling av lyd- og branntekniske egenskaper til bjelkelag med fagverksbjelker i tre.