Book cover

Flerfaglig analyse av casestudier

Bærekraftig oppgradering av boligblokker


Forfattere: Kari Hovin Kjølle, Karine Denizou, Anne G. Lien, Eva Magnus, Karin Buvik, Åshild L. Hauge, Michael Klinski, Erica Löfström, Tore Wigenstad, Cecilie Flyen

Sider: 88 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1357-4

Denne rapporten er en flerfaglig analyse av funn fra casestudier av oppgraderte boligblokker. Universell utforming og energistandard er vektlagt i casestudiene.

REBO er et kortnavn or Husbankensfireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker 2008 – 2012".