Book cover

Rimelige boliger for vanskeligstilte


Forfattere: Ruth Woods, Kari Hovin Kjølle, Lars Gullbrekken

Sider: 50 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1354-3

Rapporten beskriver "Åfjordmodellen", et pilotprosjekt hvor rimelige boliger for vanskeligstilte bygges av elever i nært samarbeid mellom videregående skole og kommunen. Modellen bygger på erfaringer fra "Blakstadmodellen".