Book cover

Etterprøving av bygningers energibruk

Metodikk


Forfattere: Tor Helge Dokka, Catherine Grini

Sider: 65 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1340-6

Rapporten presenterer en foreløpig metodikk for etterprøving av bygningers energibruk. Den er ment som et underlag til den kommende standarden fra Standard Norge, og er utarbeidet av SINTEF Byggforsk og Entro AS på oppdrag fra ENOVA.