Book cover

Kunnskapsstatus i REBO

Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming


Forfattere: Berit Berg, Karine Denizou, Tore Wigenstad, Karin Buvik, Åshild L. Hauge, Dag Kittang, Eva Magnus, Kristin Thorshaug, Cecilie Flyen, Wibeke Knudsen

Sider: 78 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1353-6

REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.

Denne rapporten er utarbeidet som et grunnlagsdokument fordet videre arbeidet i forskningsprogrammet.