Book cover

Bakgrunnsrapport i REBO

Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Underlag til 1. arbeidsverksted om bærekraftig oppgradering av boligblokker


Forfattere: Berit Berg, Karin Buvik, Karine Denizou, Dag Kittang, Eva Magnus, Kristin Thorshaug

Sider: 28 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1352-9

REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.

Denne rapporten er en bakgrunnsrapport for arbeidet med å fremskaffe kunnskapsstatus om bærekraftig oppgradering.