Book cover

Presentasjon av casestudier i REBO

REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.


Forfattere: Karin Buvik, Karine Denizou, Åshild L. Hauge, Eva Magnus, Michael Klinski, Tore Wigenstad, Cecilie Flyen, Erica Löfström, Mette Maltha, Kari Hovin Kjølle

Sider: 80 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1351-2

I denne rapporten beskrives studier av skandinaviske forbildeeksempler på bærekraftig oppgradering.