Book cover

Tollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO

REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.


Forfattere: Anne G. Lien, Eva Magnus, Kari Hovin Kjølle, Jon Christophersen, Erica Löfström

Sider: 68 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1350-5

Denne rapporten presenterer pilotprosjektet Tollåsenga, hvor REBO har evaluert brukermedvirkning, foreslått en strategi for universell utforming og utviklet et ambisiøst energikonsept.