Book cover

Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO

REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.


Forfattere: Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström, Kari Hovin Kjølle

Sider: 32 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1347-5

Denne rapporten presenterer pilotprosjektet Nordre Gran BL,hvor REBO bidro med å utvikle et ambisiøst energikonsept og synliggjorde muligetiltak for universell utforming.