Book cover

Beslutningsprosesser ved oppgradering til universell utforming og høy energistandard: Casestudier i REBO

REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.


Forfattere: Eva Magnus, Åshild L. Hauge, Erica Löfström, Kari Hovin Kjølle

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1346-8

Denne rapporten er en av flere delrapporter som presenterer resultat og funn fra casestudier av boligblokker som har gjennomgått eller planlegger oppgraderinger. I denne rapporten settes fokus på hvordan beboerne har medvirket i oppgraderingsprosessen og beslutningsprosesser i borettslag og for kommunale boligblokker.